Menu Zavřeno

Orgány družstva

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a schází se nejméně jednou za rok. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, nebo rozhodne-li tak družstvo. Svolání členské schůze musí být všem členům oznámeno formou dopisu nebo jiným vhodným způsobem alespoň 15 dní před termínem konání členské schůze.

 

Představenstvo

Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo má tři členy (předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a člena představenstva).

Předseda představenstva: Ing. Michaela Rozenská

Místopředseda představenstva: Lucie Zalabáková

Člen představenstva: Zdeňka Chmelíková

 

Kontrolní komise

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 3 členy a do doby její zvolení plní její funkci členská schůze.

Předseda kontrolní komise:

Člen kontrolní komise:

Člen kontrolní komise: