Menu Zavřeno

O nás

Nové bydlení GARDEN SPOT, bytové družstvo 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 7951 se sídlem Generála Selnera 3256, Kročehlavy, 272 01 Kladno. 
IČ: 01488686 

Družstvo bylo založeno ustavující členskou schůzí konanou dne 22. února 2013 a vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 13. března 2013. Bytové družstvo má ve vlastnictví bytové jednotky v budově Generála Selnera č.p. 3255, 3256, 3257, 3258, 3259 na pozemku parc. č. 2880/87 v obci Kladno, k.ú. Kročehlavy. Tyto bytové jednotky pronajímá svým členům. Družstvo bylo založeno na dobu neurčitou.